умѐрен

Значение на думата умерен

умерена, умерено, мн. умерени, прил.
1. За човек – който не е краен по характер, по възгледи. Умерен във възгледите си. Умерен в исканията си.
2. Който е среден; посредствен. Умерено натоварване. Умерен ход. Умерена температура.
същ. умереност, умереността, ж.

Синоними на думата умерен

(прил.) сдържан, въздържан, трезвен, с мярка, редовен
(прил.) благоразумен, скромен, тих
(прил.) среден, дребен, малък, ограничен, незначителен
(прил.) разумен, смислен, приемлив, поносим, търпим, основателен
(прил.) лек, слаб, недрастичен
(прил.) сносен
(прил.) равномерен, еднакъв, уравновесен, спокоен
(прил.) сериозен, трезв, здрав
(прил.) междинен, мек

Превод на думата умерен на английски език

moderate; middle-of-the-road; modest
(за климат) temperate, bland, mild, gentle
(скромен) frugal
(за ход и пр.) tempered
УМЕРЕНа преценка a conservative estimate
УМЕРЕНи възгледи moderate views