умѐние

Значение на думата умение

мн. умения, ср. Способност за извършване на нещо; вещина, опит. Домакински умения. Добивам умения.

Синоними на думата умение

(същ.) умеене, вещина, сръчност, опитност, ловкост, умелост, способност, майсторство, майстория, майсторлък, изкуство, мурафет
(същ.) похват, находчивост, талант
(същ.) съвършено владеене
(същ.) изобретателност
(същ.) трик
(същ.) задълбочени познания
(същ.) склонност, тенденция
(същ.) кадърност
(същ.) дарба
(същ.) ръка

Превод на думата умение на английски език

ability, skill, dexterity, knack, разг. know-how; mastery
УМЕНИЕ да се държа в обществото social ease, sophistication, savoir faire
с голямо УМЕНИЕ very skilfully/ably