умилѐние

Значение на думата умиление

ср., само ед. Затрогване, разчувстване, разнеженост. Изпадам в умиление от хубавите песни. Гледам с умиление.
нареч. умилено.

Синоними на думата умиление

(същ.) трогване, разнежване, разчувствуване
(същ.) разнеженост, сантименталност, нежност
(същ.) състрадание, съжаление, отзивчивост, съчувствие, снизхождение

Превод на думата умиление на английски език

1. tenderness, tender emotion
2. sadness; sympathy, compassion
изпадам вУМИЛЕНИЕ при вида на melt at the sight of