умѐстен

Значение на думата уместен

уместна, уместно, мн. уместни, прил. Който е подходящ за случая; логичен, навременен, съответстващ. Уместен въпрос. Уместно допълнение.
нареч. уместно.

Синоними на думата уместен

(прил.) удобен, своевременен, навременен
(прил.) сгоден, подходящ, благоприятен, разумен, смислен
(прил.) добър, правилен, основателен
(прил.) на място, добре подбран, сполучлив
(прил.) добре обмислен
(прил.) подобаващ
(прил.) препоръчителен, за препоръчване, целесъобразен, благоразумен
(прил.) съответен, приложим, от практическо значение
(прил.) удачен

Превод на думата уместен на английски език

proper, appropriate, to the point/purpose; pertinent, relevant, well-judged
(за отговор) neat; felicitous