умѐя

Значение на думата умея

умееш, мин. св. умях, мин. прич. умял, несв. Способен съм да правя нещо, имам умения, удава ми се. Умея да готвя. Умея да шия. Умея да живея. Умея да се измъквам от трудни положения.

Синоними на думата умея

(гл.) зная, мога, способен съм, разбирам, иде ми отръки, допада ми, удава ми се

Превод на думата умея на английски език

can, be able, know (how)
както УМЕЯ as best I can, to the best of my ability
УМЕЯ да правя нещо know how to do s.th., have the/a knack of/for doing s.th., be good at (doing) s.th.
УМЕЯ да постъпвам, както трябва have a way about one
не УМЕЯ be unable, not know (how)
човек, който умее всичко a Jack of all trades